Quy định về chính sách bảo hành của thang máy DigiLift

Thời gian bảo hành thang máy

Chúng tôi có trách nhiệm bảo hành khắc phục lỗi kỹ thuật cho khách hàng trong thời gian 24 tháng  kể từ ngày từ ngày kiểm định

Sản phẩm lỗi được bảo hành miễn phí thay thế nếu hội đủ một trong những điều kiện sau.

Sản phẩm lỗi do kỹ thuật sản xuất.
Còn trong thời gian bảo hành.
Phiếu bảo hành đầy đủ thông tin: kiểu máy, số seri, ngày sản xuất, tên khách hàng, địa chỉ, ngày mua, và phiếu bảo hành phải còn nguyên vẹn, không bôi xóa, sửa chửa...
Quy trình bảo dưỡng thang máy
Lập kế hoạch và lên lịch với khách hàng
Nhân viên đến công trình trao đổi tham khảo ý kiến của khách hàng về sản phẩm
Tiến hành công việc bảo trì 
Kiểm tra từng bộ phận thiết bị của thang máy
Vệ sinh và kiểm tra chức năng vận hành của thiết bị
Chạy thử sau khi kiểm tra, thông báo trao đổi với khách hàng về tình trạng sản phẩm
 
Sau thời gian bảo hành, quý khách hàng có thể chuyển sang sử dụng dịch vụ của công ty DigiLift.