Chính Sách Quy Trình Xử Lý Khiếu Nại

Đối tượng khiếu nại:
- Là tổ chức, cá nhân, có sử dụng dịch vụ được cung cấp bởi Công Ty Thang Máy DigiLift  ( trường hợp đặt biệt khách hàng có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp )
Hình thức khiếu nại :
- Khách hàng khi có khiếu nại có thể phản ánh về chất lượng sản phẩm, dich vụ do DigiLift cung cấp, qua các ứng dụng trò chuyện online, facebook, zalo...,  Hoặc qua số điện thoại hotline của bộ phân bảo trì, hoặc qua hotline của công ty
Nguyên tắc giải quyết khiếu nại :
Công ty thang máy DigiLift có quyền từ chối và không giải quyết khiếu nại không có cơ sở, bằng chứng, hoặc không trực thuộc đơn vị giải quyết.

Các Bước Thực Hiện

Bước 1. Tiếp nhận và hồi âm khiếu nại.
Thông qua tài liệu, thông qua số hotline và số bảo trì 24/7
- Sau khi tiếp nhận phản ánh, khiếu nại của khách hàng, bộ phận tiếp nhận sẽ chủ động kiểm tra giải quyết trong phạm vi chức năng và quyền hạn của mình.
- Các khiếu nại không thuộc thầm quyền giải quyết của các bộ phận tiếp nhận sẽ được phối phợp chuyển cấp cao hơn để giải quyêt theo thẩm quyền ( Không quá  4 giờ kể từ lúc tiếp nhận )
Bước 2. Trả lời khách hàng.
- Khi có kết quả kiểm tra, xác minh của DigiLift sẽ thả lời giải đáp cho khách hàng bằng hình thức: gọi điện thoại, đến gặp trực tiếp, gửi văn bản phúc đáp, gửi gmail,... tùy theo khiếu nại ban đầu.
- Nếu khách hàng không đồng ý với cách giải quyết, trong thời gian 7 ngày tiếp theo bộ chức năng có trách nhiệm kiểm tra lại từ đầu để giải quyết thông tin khiếu nại của khách hàng.
- Thời gian giải quyết khiếu nại lần đầu tôi đa không qua 10 ngày, lần 2 không quá 7 ngày kể từ ngày làm việc ( không kể ngày nghỉ và ngày lễ ) kể từ ngày nhận yêu cầu của khách hàng.